Úvod

Po roku sa opäť stretnú vedeckí a výskumní pracovníci z Českej a Slovenskej republiky v malebnom prostredie Malých Karpát, aby diskutovali o aktuálnych problémoch v oblasti genetickej toxikológie, nanotoxikológie, molekulárnej a bunkovej biológie, molekulárnej epidemiológie, mutagenézy, karcinogenézy  a prevencie rakoviny. Tak ako po iné roky, neoddeliteľnou súčasťou týchto stretnutí sú príspevky odborných pracovníkov-špecialistov, ktorí sa s nami podelia so skúsenosťami ako sa uplatňujú vedecké poznatky v spoločenskej praxi.

Tohtoročné 38. Pracovné dni Českej a slovenskej spoločnosti mutagenézy vonkajším prostredím, pri Československej biologickej spoločnosti, sa konajú v Kongresovom centre Smolenice SAV. Veríme, že prekrásne okolie smolenického zámku a čaro prírody na sklonku jari, taktiež prispejú k navodeniu neformálnej priateľskej atmosféry, ktorá vždy sprevádza tieto vedecké podujatia. Podnetné diskusie

odborných problémov, výmena vzájomných poznatkov a skúseností, spolu s  čarom okolitej prírody, podporí nadväzovanie nových perspektívnych spoluprác a priateľstiev.

Teší nás, že čoraz viac začínajúcich mladých vedeckých pracovníkov rozširuje rady účastníkov tejto konferencie. Sme presvedčení o tom, že toto fórum je pre nich vhodnou príležitosťou na získavanie prvých praktických skúseností s prezentáciou vlastných výsledkov a ich diskusiou so skúsenejšími kolegami. Sme radi, že aj v tomto roku, vďaka dotácii poskytnutej Československou biologickou spoločnosťou, môžeme znížiť konferenčný poplatok pre študentov VŠ a doktorandov.

Veríme, že prekrásne prostredie spolu s priateľskou atmosférou podčiarknu tvorivý podtón tohtoročných Pracovných dní.